Músík.is: ForsíðaNám og kennsla
05.02.2016


  TÓNLISTARSKÓLAR  Á  ÍSLANDI 
Nýtt! [5. feb. 2015]

H á s k ó l a r
F r a m h a l d s s k ó l a r
G r u n n s k ó l a r
L e i k s k ó l a r
  • Námskrár (menntamálaráðuneytið)
  • Börn og tónlist – Wiki-vefur um tónlistarstarf með börnum
  • Tónlist í leikskóla (Sigríður Pálmadóttir) – Bók ætluð þeim sem kenna í leikskólum, á yngri stigum grunnskóla og öðrum sem starfa með ungum börnum
  • Leikskólar (menntamálaráðuneytið)
N á m s e f n i  (íslenskt)

Tónfræði (sjá líka Námsefni (erlent) hér neðar – undir Tónfræði / tónheyrn):

Ná m s e f n i  (erlent)

Tónfræði / tónheyrn:

Fyrir tónlistarkennarann:

Námsefni fyrir gítar: Annað á Músík.is:
A n n a ð   á h u g a v e r t

F é l ö g   o g   s a m t ö k   t ó n l i s t a r k e n n a r a
R á ð s t e f n u r,   n á m s k e i ð,   m á l þ i n g,   f u n d i r...

R a n n s ó k n i r – Ú t g á f a
L i s t f r æ ð s l a  (íslenskt/erlent)
Listfræðsla (erlent):
A n n a ð   í s l e n s k t
M e i r a   e r l e n t
Upplsáttarvefir: Safnvefir gagnlegir tónlistarnámi og -kennslu:

  

Á Vefnum frá janúar 1995 Tónlistarsafn Íslandsmusik@musik.is