Músík.is: ForsíðaÍslenskar B.Ed.- / B.A.- ritgerðir frá KHÍ og HÍ sem tengjast tónlist;
ritgerðir úr Tónlistarskólanum í Reykjavík og skylt

Icelandic B.Ed.- / B.A.- music studies, papers from the Reykjavik Collega of Music and related
31.08.2008
Forsíða musik.isEfnisyfirlit yfit texta og skrif

Andrea Kristín Gunnarstóttir og Stefán Þorleifsson
Barokktímabilið: tónlist og saga. Grunnur að samþættu verkefni í bóklegum og verklegum greinum grunnskóla. (1991). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Myndir, fylgiskjöl, snæda með tóndæmum og geisladiskur með „Kaffikantötu“ Bachs o.fl. Ætlast til að kennari geti notað ritgerðina sem undirstöðu fyrir þemaverkefni um barokktímabilið. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Andri Marteinsson
Leikir sem kennsluaðferð: hönnun og gerð námspils fyrir tónmenntarkennslu. (1992). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Sagt frá spilinu Tónaflóð sem höfndur hannaði og prófaði með nemendum 2. til 4. bekkjar í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Anna Guðbjarnardóttir og Hildur Ásta Viggósdóttir
„Það læra börnin sem fyrir þeim er haft“: könnun á söngstarfi og textum í leikskólum. (1991). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Myndir, súlurit, fylgiskjöl, 4 söngbækur. Höfundar könnuðu hvaða textar væru sungnir á leikskólum og gerðu úttekt á söngstarfinu. Spurningalistar vour sendir til 100 leikskóla víðs vegar á landinu. Textarnir eru birtir í fylgiskjölum og er söngbókum einstakra skóla haldið aðgreindum. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Arnór Hauksson
Slappaðu af: Dægurlagatextar Þorsteins Eggertssonar. (2002). BA-ritgerð í íslensku við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands- Háskólabókasafn.
Ásdís Árnadóttir, Elva B. Brynjarsdóttir, Kamilla Þorsteinsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir og Sigrún Faulk
Áhrif tónlistar á líðan aldraðra á öldrunardeildum. (1992). BS-verkefni í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Kannað var hvort tónlist dragi úr kvíða og/eða þunglyndi skjúklinga á öldrunardeildum. Bæði var kannað hvort tónlistarmeðferðin hefði áhrif á lífeðlisfræðilega svörun sjúklinga (blóðþrýsting, hjartsláttartíðni og húðhitastig á fingri), og einnig hvernig aldraðir einstaklingar upplifðu tónlistarmeðferð. Einnig er fjallað er um nokkrar niðurstöður fyrri rannsókna. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Áshildur Sveinsdóttir, Elín Jónsdóttir og Sigríður Birna Björnsdóttir
Unglingar og tónlist. (1990). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Fjórar kenningar um unglingamenningu eru kynntar, sögulegu ljósi varpað á unglinginn, sjálfsmynd hans rædd svo og kenningar um unglingsárin. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Áslaug Helga Hálfdánardóttir og Lóa Björk Jóelsdóttir
Á ferð og flugi: söngleikur. (1997). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Margmiðlunargögn (1 geisladiskur). (Heimild: Gegnir).
Ásta Valdimarsdóttir
Íslenskir söngvarar á erlendri grund. (1999). BA ritgerð í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn-Háskólabókasafn, Bókasafn Reykjanesbæjar, Bókasafn Vestmannaeyja.
– Markmiðið verkefnisins var að kanna hvað ræður því að íslenskir söngvarar fara til útlanda til náms og starfs og hvernig gengur. Stutt sögulegt ágrip um söng á Íslandi er hluti af verkefninu. (Heimild: Höfundur).
Berglind Jóna Jensdóttir og Sólveig Þorbjarnardóttir
Skilar iðni árangri? Mismunandi orsakaskýringar og hugsanlegt mikilvægi þeirra fyrir tónlistarnám. (1998). B.A.- ritgerð í sálarfræði við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Athugað var hvort munur væri á orsakaskýringum píanónemenda og fyrrverandi píanónemenda þegar þeir mátu góðan og slakan árangur sinn í spilatíma. Allir þátttakendurnir mátu hversu mikil áhrif áhugi, iðni, æfingatækni, hæfileikar, þyngd verkefnis, heppni, áhrif foreldra og kennara hefðu á frammistöðuna. Helstu niðurstöður voru að píanónemar skýrðu góðan árangur sinn frekar út frá iðjusemi, áhuga, réttri æfingatækni og hæfileikum en þeir sem voru hættir píanónámi. Þátttakendur sem stunduðu píanónám töldu síður að hæfileikaskortur ætti þátt í að þeim gekk illa í spilatíma en þeir sem ekki voru enn í námi. Píanónmendur töldu slaka frammistöðu sína fremur koma til vegna þyngdar þess sem þeir voru að spila en fyrrverandi nemendur. Almennt voru þátttakendur tilbúnari til að eigna kennara hlut í velgengni sinni en að kenna honum um mistök sín.
Bergþóra Kristín Garðarsdóttir og Margrét Örnólfsdóttir
Fagrar vonir: Schubert og Vetrarferðin. (1992). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Myndir, nótur og snælda með hlustunardæmum. Fjallað um rómantísku stefnuna í tónlist, einkum ljóðasöngva og tónskáldið Franz Schubert. Verk hans, Vetrarferði, er greint. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Bryndís Bragadóttir
Íslensk barnaþjóðlög. (1984). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Viðfangsefni verkefnisins er að kanna barnaefni í Íslenskum þjóðlögum, þjóðlagasafni sr. Bjarna Þorsteinssonar, hver sé bakgrunnur þeirra og hvernig tónlistariðkun barna hafi verið háttað hér áður fyrr. Heiti ritgerðarinnar er valið með hliðsjón af þessum þáttum. Veit ég ekki til þess að þetta orð „barnaþjóðlög“ hafi verið notað um þetta fyrirbæri og vona ég að það skiljist hvað við er átt. Upplýsinga aflaði ég bæði í prentuðum og handskrifuðum heimildum. Leitað var efnis á Stofnun Árna Magnússonar, Handritadeild Landsbókasafns Íslands, Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands og víðar.
    Það kom á óvart hvað barnalögin í Þjóðlagasafni sr. Bjarna voru mörg, tæplega 100. Þau voru yfirleitt í dúr-tóntegundum, tvískiptum takti og með lítið tónsvið. Textarnir tengdust yfirleitt daglegu lífi á tímum gamla bændasamfélagsins og voru sprottin út frá því, t.d. eru mjög margar dýravísur. Í ritgerðinni er gerð greining á lögunum, reynt að flokka þau eftir efnisinnihaldi ofl.
    Við nánari athugun á þeim heimildum sem sr. Bjarni lagði til grundvallar Íslenskum þjóðlögum kom í ljós að þar var ýmislegt sem ekki bar saman, t.d. eru varðveittar á Handritadeild Landsbókasafns Íslands lagauppskriftir sr. Sigtryggs Guðlaugssonar, eins helsta heimildarmanns sr. Bjarna. Kom í ljós að sr. Bjarni hafði „breytt og lagað til“ ýmislegt áður en það var sett í þjóðlagasafnið hans. Það er mjög spennandi rannsóknarefni að bera saman frumheimildirnar og lögin eins og þau birtast í safni sr. Bjarni. Sú vinna nýtist okkur beint til að við fáum enn betri skilning á þjóðlögunum okkar og þeim bakgrunni sem þau eru sprottin úr.
    Ritgerðin er 73 bls. og til viðbótar eru lagalisti, lagagreining, flokkun barnalaganna eftir innihaldi texta og ljósrit af sérhverju lagi sem tekið var til greiningar. (Heimild: Höfundur).
Bryndís Cristensen og Ása Valgerður Sigurðardóttir
Íslensk þjóðlög. (1995). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Myndband og kennsluhandbók. (Heimild: Gegnir).
Bryndís Ósk Gestsdóttir
Tengsl á milli tónlistarsmekks og fíkniefnaneyslu ungmenna. (1998). B.A.- ritgerð í félagsfræði nr. 1381 við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Megindleg og eigindleg rannsókn á því hvort tónlistarsmekkur hafi áhrif á fíkniefnaneyslu ungs fólks á þann hátt, að það myndist hópar undirmenninga í kringum tiltekna tónlistartegund og hafi áhrif á hvort þessi ungmenni neyti fýkniefna eða ekki. Niðurstöður eru m.a. birtar í töflum og súluritum, spurninglisti fylgir. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Brynhildur Ásgreirsdóttir
Að lesa er list: lestur og nótnalestur. (1993). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Dagmar Beckert
Algorithmic composition. (1997). B.A.-ritgerð við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
Elías Þorvaldsson
Tónlist og tungumálanám. (1992). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Rætt er um mikilvægi þess að nemendur hafi áhuga á því sem þeir eru að gera í skólanum og í framhaldi af því hefur höfundur gert kennsluáætlun í ensku ásamt verkefnum fyrir 8. bekk. Viðfangsefnið er hluti af söngleiknum Hár. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Elín Huld Árnadóttir
Einsöngslagið. (1996). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Elín Gréta Stefánsdóttir
Sálmalög í íslenskum handritum frá 17. öld. (2000). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Myndir, nótur og geisladiskur. Síðari hluti ritgerðarinnar er rannsókn á sálmalaginu „Sjálfur (guð) drottinn sannleikans“. (Heimild: Gegnir).
Elsa Herjolfsdóttir Skogland
Fíól og fagrir hljómar. Fiðluleikur meðal alþýðu í Suður-Þingeyjarsýslu um 1850-1950. (2002). B.A. ritgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Fiðluleikur í Suður-Þingeyjarsýslu á þessum tíma er lifandi dæmi um hljóðfæraleik meðal alþýðu.  Á þessum tíma var mjög mikið spilað á fiðlu meðal almennings í sýslunni, og segja fróðir menn að á tímabili hafi fiðlari verið nánast á hverjum bæ. Í ritgerðinni er leitast við að skýra útbreiðslu fiðluleiksins, hvernig menn útveguðu sér hljóðfæri, lærðu á þau, hvers konar tónlist menn spiluðu og fleira. Ritgerðin byggir aðallega á viðtölum við fiðlara sýslunnar og afkomendur þeirra, og ýmsum rituðum heimildum, m.a. bók Garðars Jakobssonar og Páls H. Jónssonar, Fiðlur og tónmannlíf í Suður-Þingeyjarsýslu (1990), en þar má m.a. finna skrá yfir alla þá fiðlara sýslunnar sem vitað er um. (Heimild: Höfundur).
Eyrún Jónasdóttir
Tónskáldið Dimitri Shostakovich 1906-1975. (1992). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Myndir og snælda með hlustunardæmum. Efnið er ætlað kennurum sem vilja fjalla um 20. aldar tónlist í efstu bekkjum grunnskóla eða í framhaldsskóla. Fjallað er um Stalínstímann og þær aðstæður sem tónskáldið bjó við í Sovétríkjunum. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Fjóla Dögg Sverrisdóttir, Gunnar Leó Leosson, Katrin Jørgensen og Tröndur H. Enni
Hvernig æfa nemendur sig heima? (2001). Námsritgerð við Blásarakennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík. Bókasafn Tónlistarskólans í Reykjavík.
Friðrik Guðni Þórleifsson
Tónlistardeildir bókasafna. (1971). B.A.- ritgerði í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Í inngagni er yfirlit um sögu hlóðritana hérlendis og erlendis, síðan er fjallað um flokkun hljóðritasafna, skráningu og aðbúnaði þeirra á bókasöfnum, útlán, mennntun stafsfólks á hljóðdeildum bókasafn og loks kynningarstarf og úbreiðslu. Fjöldi dæma um skráningu fylgir í viðauka. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Guðfinna Guðnadóttir
Sjálfsprottinn söngur barna. (1999). B.Ed. ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Guðrún Helga Agnarsdóttir
Tónlist og þjóðfélagsstaða. (1993). B.A.- ritgerð í Félagsfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Könnuð er fylgni milli þjóðfélagsstöðu og tónlistariðkunar/tónleikasóknar hér á landi. Stuðst er við kenningu franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um að smekkur sé nokkurs konar endurspeglun á stéttarstöðu, sem meðal annars komi fram í áhuga fólks á mismunandi tónlist. Niðurstöður eru birtar í texta og súluritum, greining gerð út frá spurningalista. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Guðrún Laufey Guðmundsdóttir
Tónlistararfur Íslendinga á myrkum nýöldum og endurheimtun hans. (2000). B.A. ritgerð við Sagnfræðiskor Heimspekideildar Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Í ritgerðinni er sagt frá umfangsmikilli athugun á íslenskum nótnahandritum sem var unnin af höfundi ritgerðarinnar á vegum Helgisiðastofnunar en athugunin leiddi í ljós að mun meira hefur varðveist af tónlist í íslenskum handritum en nokkurn grunaði. Í ritgerðinni er íslensk tónlistarsaga skoðuð út frá nýju sjónarhorni þar sem þessar áður óþekktu heimildir varpa nýju ljósi á þá þekkingu sem við höfðum áður á íslenskri tónlist. Farið var ítarlegar í heimildir sem varða tónlist hér á landi auk þess að greina frá miklum fjölda nótnahandrita sem nýlega höfðu verið skráð. (Lýsing: Höfundur).
Gunnar Gunnarsson
Weyse-handritin og Choralbog for Island. (1993). B.A.-ritgerð við Tónlistarskólann í Reykjavík, Tónfræðadeild. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
Harpa Rut Svansdóttir
Litli tónlistarmaðurinn. (1999). B.Ed. ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Heiðrún Hákonardóttir og Vilborg Jónsdóttir
„Musictherapy“. (1984). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Almennt um musictherapyu. Einnig fjallað stuttlega um musictherapyu á Íslandi (10 blaðsíður); byggt á viðtölum við þrjá starfandi musictherapista. (Athugasemdir: Jón Hrólfur Sigurjónsson).
Helga Rut Guðmundsdóttir
„...æfa saman eitthvert lag eða syngja kvæði.“: um gildi kórstarfs með börnum. (1992). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Helga Vilborg Sigurjónsdóttir og Svava Marí Þórðardóttir
Da capo. (1999). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Ritgerðinni fylgir geisladiskur með tóndæmum, listi yfir hlustunardæmi, bæklingur með myndum af hljóðfærum, spilaborð og sýnishorn af spurningaspjöldum. (Heimild: Gegnir).
Hjördís Jónsdóttir
Tónlistaruppeldi ungra barna. (1991). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Fjallað er um mismunandi aðstæður þeirra sem nú alast upp og þeirra sem ólust upp fyrir 15-20 árum. Með stoð í fræðikenningum um tónnæmi á fyrstu árunum er velt vöngum yfir því hvernig íslenski skólinn tekur á móti nemendum hvað varðar kynningu og iðkun tónlistar. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Ingibjörg María Guðmundsdóttir og Þórrún Þorsteinsdóttir
Ópera (1994). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Fylgiskjöl og tvær snældur (Carmen og Töfraflautan). Í fyrri hluta er umfjöllun tónmennt, óperuna og sögu hennar. Síðari hluti er kennsluhugmyndir um óperur. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Kristín Guðmundsdóttir og Ragnar Pétur Ólafsson
Tilfinningalegt mat á dúr og moll. (1996). B.A.-ritgerð í sálarfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
Ingibjörg S. Guðmundsdóttir
Gildi tónlistar fyrir börn með sérþarfir. (1999). Lokaritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Ingólfur Steinsson
„Gleðinnar strengi“: úr tónlistarsögu Seyðisfjarðar. (1997). B.A.- ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Fjallað um uppgang Seyðisfjarðar, sönglíf og tónleikahald gesta og heimamanna á fyrstu árum kaupstaðarins og til ársins 1927. Mest er fjallað um sögu söngfélagsins Braga og stjórnendur þess Inga T. Lárusson og fleiri. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Jensína Guðrún Hjaltadóttir
Við viljum söng! Tónlistarlíf í Reykjavík frá aldamótum 1900. (2000). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Jóhann Bjarnason og Kristín Bjarnadóttir
Tónlistin og trúin: um samþættingu tónmennta og kristinna fræða. (1993). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Jóhanna Björk Bjarnadóttir og Margrét Ármannsdóttir
Um námsefni í tónmennt. (1991). Bókasafn KHÍ.
– Farið er í saumana á því grunnskólanámsefni sem til er í tónmennt og athugað hve mikið sé af erlendu efni og íslensku, hvaða tóntegundir séu algengastar o.s.frv. Einnig er fjallað um 3 tónlistarstefnur: Kodály, Orff og „Comprihensive Musicianship“. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Jónína Þ. Erlendsdóttir, Kristín J. Þorbergsdóttir, Oddný J. Jónsdóttir og Ragnhildur Þorgeirsdóttir
Áhrif tónlistarmeðferðar á líðan hjartaskurðsjúklinga. (1992). BS-verkefni í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Könnuð voru áhrif slökunartónlistar á líðan sjúklinga sem gengist höfðu undir hjartaskurðaðgerð. Sjúklingarnir fengu tónlistarmeðferð í fjóra daga eftir aðgerð. Slökunaráhrifin voru metin með því að mæla blóðþrýsting, hjartsláttartíðni og yfirborðshita húðar á fingri fyrir og eftir hverja hlustun á róandi tónlist. Einnig er fjallað er um niðurstöður fyrri rannsókna. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Karl Jóhann Garðarsson
Óþjóðleg tónlist: Viðhorf til dægurtónlistar 1945-1956. (2004). BA-ritgerði í Sagnfræði 2004 við Háskóla Íslands.
– Í ritgerðinni er fjallað um dægurtónlist milli loka síðari heimsstyrjaldarinnar og upphafs rokksins en aðallega er horft til þeirra viðhorfa sem mættu þessari tónlist hér á landi. (Heimild: Höfundur).
Kristín Magnúsdóttir
Viðhorf 8-9 ára nemenda til tónmenntar. (1991). Bókasafn KHÍ.
– Rakin er saga tónmenntarkennslu en síðan er kannað meðal nemenda í grunnskólum Reykjavíkur hvort munur sé á áhuga drengja og stúlkna á tónmennt og hvað veki helst áhuga þeirra á tónmennt. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Lilja María Norðfjörð
Spilaðu lag fyrir mig. (1998). B.Ed. ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Magnús Gestsson
Upphaf pönksins á Íslandi (1998). B.A.- ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Áherslan er á að kortleggja pönkið áður en það nær verulegri hylli hér á landi, þ.e.a.s. frumpönkið á tímabilinu frá 1976-80. Hugtakið pönk er skilgreint, sagt frá pönki erlendis en mestur hlutinn fjallað um pönkið hér á landi. M.a. er reynt að sýna fram á hvernig fjölskylduhagir höfðu áhirf á það hvernig þeir sem „tóku pönk... komu út úr því“. Byggt er á samtöum við fólk sem „tók pönk.“ (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
María Guðmundsdóttir
Tónlist sem náms- og þroskaleið í leikskóla. (1998). B.Ed. ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Ólafur Schram
Spuni í tónlist: rannsókn á spuna barna og unglinga. (1998). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Ólöf Gerður Sigfúsdóttir
Tónlist, sjálfsmynd og sannleikur. (2000). B.A.- ritgerð í mannfræði nr. 1597 við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Í fyrri hluta er fjallað almennt um markmið og áherslur innan þjóðtónlistarfræða (ethnomusicology), hlutverk tónlistar í samfélaginu og þýðingu hennar fyrir einstaklinginn einkum út frá fyrirbærafræði (phenomenology) og formgerðarhyggju (structuralism). Einnig er spurningunni um almennt áhugaleysi á tónvísindum hér á landi velt upp. Síðari hlutinn fjallar sérstaklega um íslenska tónlist út frá íslenskum forsendum, sérkenni hennar, breytingar á tónlífi Íslendinga og tónlistarstíl og rætt er um þjóðernishyggju í íslenskri tónlist. Viðtöl eru við Atla Heimi Sveinsson og Sigurð Rúnar Jónsson. Tónsnælda fylgir. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Pétur Þórarinsson
Söngur guðsþjónustunnar og Kóralbókin. (1976). Lokaritgerð í guðfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Meginefni ritgerðarinnar fjallar annars vegar um Sálmasöngsbókina 1936 (Kóralbókina) og hins vegar um ástand söngmála kirkjunnar eins og það var er ritgerðin var skrifuð. Það síðara byggist á spurnningakönnun sem höfundur sendi 150 aðilum. Einnig er fjallað um kirkjutónlist almennt, sönginn hjá Lúther, Ísland eftir síðaskiptin og gefið er yfirlit um messusöngsbækur frá 1800-1936. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Sigríður Margrét Tómasdóttir
Tónlist sem náms- og þroskaleið. (1999). B.Ed. ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Sigurður Sigurjónsson
Hvað er tónlist? (1999) B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
Sigurlaug Arnardóttir
Tónlistarsöguspil í tónmenntakennslu. (1997). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Kennsluleiðbeiningar, tveir geisladiskar, spilaborð, spurningaspjöld í kassa, 5 spilamenn og teningur. (Heimild: Gegnir).
Sveinn E. Ingvarsson
Kraftur tónlistar: hlutverk tónlistar í músíkþerapíu Vesturlanda og shamanisma frumbyggja. (1999). B.A.- ritgerð í mannfræði nr. 1470 við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvers vegna jafn tilgangslaus hlutur og tónlist hafi fylgt manninum í gegnum árþúsundin. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða tónlist og það hlutverk sem hún hefur gengt hjá manninum hingað til. Fjallað er um shamana sem notuðu tónlist við lækningar og eru aðferðir vestrænnar músíkþerapíu bornar saman við aðferðir þeirra. Einnig er fjallað um kenningar þjóðtónlistarfræðingsins John Blackings og þær bornar saman við shamanisma og músíkþerapíu. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Sævar Ingi Jónsson
Verra gat það ekki verið. Um hljómsveitanöfn á Íslandi (2002).  BA-ritgerð í íslensku við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands- Háskólabókasafn.
– Fjallað er um hljómsveitanöfn á Íslandi frá fyrstu árum dægurlagahljómsveita til dagsins í dag og þau skoðuð út frá ýmsum sjónarhornum. Þá er einnig gerð tilraun til að flokka þau niður í undirflokka eftir eðli þeirra.  Jafnframt er velt upp spurningum einsog: Hvers vegna verða erlend nöfn fyrir valinu? og endurspeglast tíðarandinn í tónlistinni hverju sinni í nafngiftunum?
Telma Rós Sigfúsdóttir
Síðdegi á Haf-Ís. (1998). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Ritgerðin er í fimm hlutum, tveimur textabindum, fjórblöðungi og á tveim geisladiskum. Annar geisladiskurinn er hljómdiskur en hinn er margmiðlunardiskur fyrir Macintosh tölvur. (Heimild: Gegnir).
Tinna Þorsteinsdóttir
Das Klavierkonzert in Island nach 1950 (2000). Diploma ritgerð frá Tónlistarháskólanum í Detmold-Münster, Þýskalandi.[new][17. feb. 2005]
– Ritgerðin fjallar um íslenska píanókonserta og höfunda þeirra, með áherslu á sex konserta frá árunum 1956-1998, einnig er stutt ágrip af tónlistarsögunni á Íslandi. (Höfundur)
Valdís Ólafsdóttir
Staða persónubeygðrar sagnar í íslenskum dægurlagatextum (2000). BA-ritgerð í íslensku við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands- Háskólabókasafn.
Valgerður Anna Þórisdóttir
Eftir eyranu: tónlistaruppeldi í leikskóla. (2000). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Ritgerðin liggur ekki frammi.
Vilborg Jónsdóttir og Hrönn Ágústsdóttir
Tónlistarleikni í námi og kennslu. (1991). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– Fjallað er um hvernig kennari getur nýtt sér tónlist í kennslu á þess að vera sérmenntaður tónlistarkennari. Bennt er á ýmsar leiðir til samþættingar við aðrar námnsgreinar. (Heimild: KHÍ, B.Ed. ritgerðir 1990-94).
Þorgils Hlynur Þorbergsson
Syngið Drottni nýjan söng: sálmar Marteins Lúthers í íslenskum sálmabókum. (1996). Lokaritgerð í guðfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
– Gerð er grein fyrir öllum sálmum Marteins Lúthers sem birst hafa í íslenskum sálmabókum frá öndverðu (1555) til 1972. Textinn sem Lúther orti er greindur og túlkaður og gerð er grein fyrir þýðingum sálmann á íslensku og stundum önnur mál. Engar nótur fylgja enda er áherslan á túlkun textans. Vísanir eru í slámasöngsbækur. (Athugasemdir: Þórir Þórisson).
Þorbjörg Ingimundardóttir og Þorbjörn Bjarnason
Tónhæfing. (1981). B.Ed. ritgerð í tónmennt frá Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.
– „...fjallað um gildi tónlistar í lífi fólks, einkum þeirra sem vanmáttugastir eru í þjóðfélaginu, hinna þroskaheftu“. (Úr formála).
Þóra Björnsdóttir
Sérhæfing í tónlist. (1994). B.A.-ritgerð í sálarfræði við Háskóla Íslands. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.
Þórunn Harðardóttir
Tónlist: áhrif hennar á líðan og þroska barna. (1999). B.Ed. ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands. Bókasafn KHÍ.

Á Vefnum frá desember 1996Forsíða musik.isEfnisyfirlit yfit texta og skrifmusik@musik.is

© Músa